stopbpa.pl - wyróżnij się z tłumu, daj się poznać...

Znajdź się na blogu!

Badanie wody po odbioru lokalu

Julian Nowak 2019-04-20 0 komentarzy
Wpis

Wyznacza je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie do odbioru lokalu składa się z dwunastu mikrobiologicznych i fizykochemicznych testów. Określa się w nich mętność, barwę, zapach, smak (pod warunkiem, że zawartość mikroorganizmów nie wykluczy zdatności), przewodność elektrolityczną właściwą (PEW), pH, zawartość glinu i żelaza, liczbę bakterii z grupy coli i Escherichia coli, liczbę mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72 h oraz liczbę enterokoków kałowych. Gotowe programy badań są dostępne na stronie analizawody.pl.

Prosty sposób, by zapewnić sobie bezpieczne źródło wody

Dzięki ofercie pracowni z Czechowic-Dziedzic można skorzystać z oferty monitoringu kontrolnego, przeznaczonej dla klientów indywidualnych i instytucji, dokonujących badań na potrzeby procedury odbioru. Analiza wody jest przeznaczona również dla osób, które w interesie bezpieczeństwa własnego i bliskich chcą monitorować skład wody zasilającej gospodarstwo domowe. Jest to o tyle proste, że zamówienie badań przypomina zakupy w sklepie internetowym przy pomocy wirtualnego koszyka.

Próbka wysłana. Co dalej?

Pobrane próbki trafiają do akredytowanych laboratoriów w 50 polskich miastach. Na potrzeby procedur, tam, gdzie wyniki analiz trafiają do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, poboru powinien dokonać przeszkolony próbobiorca, którego po złożeniu zamówienia do klienta skieruje laboratorium. To niezbędna procedura, bez której Sanepid może zakwestionować ostateczne wyniki.  W takiej sytuacji dokonanie odbioru budynku lub lokalu może okazać się niemożliwe.

 

 

Skomentuj wpis